A védjegy célja

A 2010. szeptember 10-én elsőbbséggel bejelentett HOTEL SUPERIOR HOTELSTARS.EU ábrás tanúsító védjegyet (a továbbiakban: Hotelstars tanúsító védjegy) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. január 31-én, 202309 számon a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (bejelentéskori nevén: Magyar Szállodaszövetség), mint létrehozó szerv javára lajstromozta tanúsító védjegyként.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (a továbbiakban: MSZÉSZ) együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztériummal jogutód: Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) a védjegyoltalomból eredő jogok gyakorlásában, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára.

A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a MSZÉSZ közreműködésével a Hotelstars Union keretében kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján történik.

A védjegy további célkitűzései:

  • A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban rögzített minőségi követelményeknek megfelelő szálláshely-szolgáltatást nyújtó vállalkozások, szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő vállalkozásokkal szemben.
  • A tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése.
  • A szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint értékesítésre, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.

A kitűzött célok elérése érdekében mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket:

  • A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.
  • Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.
  • A védjegyhasználat jogát megszerző  szolgáltatók együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrizhetőségét.
  • Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható.
  • Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett vállalkozások neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.
  •  Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása.

A Hotelstars tanúsító védjegy jelen működési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak.

Tovább a tanúsító védjegy leírása részhez >>>

Copyright 2010 Magyar Szállodaszövetség